Wijziging fiscaliteit voor Plug-in Hybrid wagens op 1 juli 2023

Bestel nog snel jouw Plug-in Hybrid bedrijfswagen!

Plug-in hybrids die zijn besteld tot en met 30/06/2023 behouden de maximale fiscale aftrekbaarheid voor de gehele gebruikstermijn (dus zolang de eigenaar hetzelfde blijft).

Voor elke Plug-in Hybrid die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt besteld, zal de 100% fiscale

aftrekbaarheid (50% aftrekbaarheid voor de aan de wagen verbonden brandstofkosten) enkel nog van toepassing zijn voor de aanslagjaren 2023 en 2024. Vanaf 2025 bedraagt de aftrekbaarheid maximaal 75% en vanaf 2026 nog maximaal 50%. In 2027 is de aftrekbaarheid nog maximaal 25% om terug te vallen op 0% in 2028.

Bestel jouw Plug-in Hybrid bedrijfswagen dus nog snel om te blijven genieten van een 100% fiscale aftrekbaarheid!

Kies je voor een leasing? Schakel dan een versnelling hoger!

Voor een bedrijfswagen telt de besteldatum op de bestelbon. De bestelbon dient ondertekend te worden door de koper en verkoper vóór 30/06/2023, voor zover het niet om een leasingformule gaat.

Gaat het wel om een leasing , dan moet het leasecontract tussen verhuurder en huurder van de wagen ondertekend zijn vóór 30/06/2023. Dus wees er op tijd bij en zorg ervoor dat de dossiers tijdig - ten laatste midden juni - bij jouw leasemaatschappij ingediend worden.